นิทรรศการแสดง

นิทรรศการอาหารนานาชาติเซี่ยงไฮ้

งานแสดงอาหารเกาหลี

งานแสดงอาหารญี่ปุ่น 2019

งานแสดงอาหารฝรั่งเศส

งานแสดงอาหารไทย

การเยี่ยมชมของลูกค้า

ในเซี่ยงไฮ้

ในประเทศเกาหลี

ในญี่ปุ่น